Εταιρικά Νέα

Συνέντευξη MEAT NEWS 2019

Συνέντευξη MEAT NEWS 2019
Συνέντευξη MEAT NEWS 2019
Συνέντευξη MEAT NEWS 2019

Καταχώρηση στο περιοδικό “ΨΗΤΟ”, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019

Καταχώρηση στο περιοδικό

 

Συνέντευξη MEAT PLACE 2018

Συνέντευξη MEAT PLACE 2018
Συνέντευξη MEAT PLACE 2018

Δελτίο Τύπου στο περιοδικό “MEAT PLACE”, Δεκέμβριος 2017

Δελτίο Τύπου στο περιοδικό “MEAT PLACE”, Δεκέμβριος 2017

Καταχώρηση στο περιοδικό “MEAT PLACE”, Δεκέμβριος 2017

Καταχώρηση στο περιοδικό “MEAT NEWS”, Δεκέμβριος 2017

Καταχώρηση στο περιοδικό “MEAT NEWS”, Δεκέμβριος 2017

Καταχώρηση στο περιοδικό “MEAT NEWS”, Δεκέμβριος 2017

Καταχώρηση στο περιοδικό THE GRILL τεύχος #12

Καταχώρηση στο περιοδικό THE GRILL τεύχος #12

Συνέντευξη MEAT NEWS 2015

2015a

Συνέντευξη MEAT PLACE 2015

2015a

Συνέντευξη MEAT PLACE 2014

2015a

Συνέντευξη MEAT NEWS Denis Foucher 2013

2015a

Συνέντευξη MEAT PLACE 2013

2015a

Συνέντευξη MEAT PLACE 2011

2015a

el gr en fr fr